Analysis of Domestic Aluminum Product Export

  • Natalia Iwaszczuk AGH University of Science and Technology
  • Agata Wzorek AGH University of Science and Technology
  • Bartosz Łamasz AGH University of Science and Technology
  • Katarzyna Łyp-Wrońska AGH University of Science and Technology
  • Łukasz Wzorek AGH University of Science and Technology
Keywords: aluminum market, exports of aluminum, international exchange, domestic aluminum products

Abstract

The article analyzes the domestic market of aluminum products and directions of their exports. The focus was also on that, how to shape the exchange of semi-finished aluminum and aluminum products on the line Poland - the rest of the world (mainly EU countries) and identified the problems that currently faces this economic sector.

References

Lee Bray E. “Aluminium”. 2013 Minerals Yearbook. USGS Science for a changing world. Styczeń 2015.

“Rynek aluminium w Polsce 2013/2014. Raport”. Nowa Stal.

Roczniki statystyczne GUS, 2007–2014.

Economic Chamber of Non-Ferrous Metal and Recycling”. Znaczenie recyklingu złomów metali dla polskiej gospodarki. IGMiN.

Pikoń P., Pompa Ł. „Uciążliwość ekologiczna recyklingu opakowań aluminiowych”. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. 12, 1 (2010).

„Alumetal”. Raport biura maklerskiego, 2015.

Bukowicz A., Galos K., Guzik K., Kamyk J., Kot-Niewiadomska A., Lewicka E., Smakowski T., Szlugaj J. „Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i Świata 2013”. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, 2015.

“Aluminium”. U.S. Geological Survey. Mineral Commodity Summaries. Styczeń 2015.

Brown T.J., Idoine N.E., Hobs S.F., Mills A.J., “European Minerals Statistic 2008-2012”. British Geological Survey. Keyworth, Nottingham, 2014.

Michalski B. “Rynek aluminium”. Uniwersytet Wrocławski.
Published
2017.01.09
How to Cite
Iwaszczuk, N., A. Wzorek, B. Łamasz, K. Łyp-Wrońska, and Łukasz Wzorek. “Analysis of Domestic Aluminum Product Export”. Mechanik, Vol. 90, no. 1, Jan. 2017, pp. 80-81, doi:10.17814/mechanik.2017.1.22.